Coaching voor professionals

In je werk sta je soms voor belangrijke beslissingen, fundamentele keuzes of ingrijpende veranderingen. Je voelt misschien dat je niet ‘op je plaats zit’ of je hebt het gevoel dat je kwaliteiten beter tot hun recht zouden moeten komen. Het kan zijn dat je last hebt van een overspannen gevoel of dat zelfs een burn-out dreigt. En soms komen de veranderingen van buiten: je wordt geconfronteerd met ontslag en moet op zoek naar een andere baan.

Ik werk met jongeren en volwassenen vanaf 18 jaar

selma@roenhorst.nl
Jericholaan 89
3061 HC Rotterdam

Klanten over mij

Fundamentele veranderingen

Als Arbeid- & Organisatie-psycholoog help ik mensen om hun individuele waarden en kwaliteiten te onderzoeken. Het maakt daarbij niet uit of je in een grote of kleine organisatie werkt of als zzp’er. Inzicht in motivatie en drijfveren zorgt voor fundamentele veranderingen. Mijn uitgangspunt is om ieders vraag zorgvuldig te onderzoeken en in een ontspannen sfeer te werken aan persoonlijke en professionele ontwikkeling.

ZelfKennisMethode ZKM

Ik verzorg coaching volgens de resultaatgerichte en gestructureerde ZelfKennisMethode (ZKM). Deze methode is wetenschappelijk gefundeerd en zeer effectief. Je reflecteert op je professionele functioneren en krijgt inzicht in je kwaliteiten en drijfveren. Je versterkt je persoonlijke autonomie, waarbij je professionele ontwikkeling en persoonlijke groei hand in hand gaan.

Bron: ProfessioneelBegeleiden.nl
Portret Selma Roenhorst

Training

Voor teams en organisaties ontwikkel ik ook trainingen op maat bij vragen over communicatie en persoonlijke effectiviteit. In kleine groepen op een praktische, ontspannen en persoonlijke manier werken is mijn speerpunt. Daarnaast begeleid ik meerdere intervisiegroepen en verzorg ook de cursus gesprekleider intervisie op aanvraag.

Loopbaanontwikkeling

Soms kom je op een punt dat je je afvraagt wat je precies wil in je werk. Dan doemen vragen op als: past dit werk nog wel bij me? Ben ik tevreden met wat ik doe of merk ik dat ik meer verantwoordelijkheid wil dragen? Zou ik niet liever voor mezelf beginnen of me om laten scholen? Hoe kan ik adequater inspelen op nieuwe kansen in mijn loopbaan? Hoe verhoudt mijn persoonlijke motivatie zich tot de behoeften en eisen van de organisatie? Op welke plek binnen een organisatie kom ik het beste tot mijn recht?

Een loopbaanvraag gaat bijna nooit alleen over je loopbaan. Meestal zit er een vraag onder die al langere tijd eigenlijk niet aan de orde is geweest. Bepaalde terugkerende gedragspatronen, vaste denkwijzen of confronterende ervaringen kunnen groei en ontwikkeling belemmeren. Een coachingstraject volgens de ZelfKennisMethode (ZKM) richt zich juist op die onderliggende vragen en thema’s. Je krijgt inzicht in je kwaliteiten en valkuilen en in de specifieke kwaliteiten die voor jou zinvol zijn om te ontwikkelen. Het traject legt de basis om je te kunnen richten op een nieuwe invulling van werk, professie en leven. Je formuleert een realistisch en passend perspectief waar je geïnspireerd en met motivatie aan kunt werken.

Ontslag en outplacement

Wanneer je om welke reden dan ook afscheid moet nemen van je werk, kan dat een pijnlijk proces zijn. Het kost veel energie om het ontslag te verwerken en te accepteren. Als coach help ik jou bij dit proces. Zodat je weer met positieve energie naar de toekomst gaat kijken en vanuit je kracht kunt gaan solliciteren. Dit is belangrijk voor jou als werknemer, maar heeft ook voordelen voor je werkgever. Als voormalig medewerker kun je positief blijven over je werkgever en je werkgever kan vanuit een goede verstandhouding meedenken over jouw toekomst.

Een coachingstraject volgens de ZelfKennisMethode helpt je ontslag te verwerken. Je reflecteert op situaties uit je werkverleden en formuleert een visie op je toekomstige loopbaan. Je krijgt nieuwe energie om succesvol een andere baan te vinden.

Burn-out, snelle actie essentieel

Als je in een burn-out terecht komt, is snelle actie essentieel. Vaak kom je in een negatieve spiraal waardoor de burn-out zich verdiept en het gevoel van machteloosheid en uitputting zich versterkt. Rust is onontbeerlijk, maar het is wel belangrijk constructief invulling te geven aan die rust. Ongewild thuis komen te zitten kan soms juist méér stress veroorzaken.

Persoonlijke coaching via de ZelfKennisMethode geeft inzicht. Je ontdekt oorzaken van de burn-out en wat je er zelf mee kunt doen. Je hervindt overzicht en begrijpt de interactie tussen je eigen kwaliteiten en waarden enerzijds en de eisen en wensen van de werkomgeving anderzijds. Op basis daarvan kun je gaan kijken hoe je wilt terugkeren naar je huidige werkplek. Of je gaat vanuit een aangescherpte visie op zoek naar een betere match tussen jezelf en een nieuwe werkomgeving.