Contact

Je bent welkom voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek. Je kunt mij daarvoor mailen en ik reageer doorgaans binnen 3 werkdagen om een afspraak in te plannen. Afspraken voor persoonlijke begeleiding en coaching zijn mogelijk op ma/do/vrij tussen 09.30u en 16.00u. Een kennismaking/intake is meestal binnen 2 à 3 weken mogelijk, voor de start van een traject geldt meestal een tijdsbestek van 4 tot 6 weken vanaf het moment van aanmelding.

Voor trainingen en/of intervisie vragen maak ik een offerte op maat. Een inventarisatiegesprek is kosteloos.

e-mail: selma@roenhorst.nl
Adres: Jericholaan 89, 3061 HC Rotterdam

Ik werk vanuit de wijk Kralingen in Rotterdam. De praktijk is makkelijk te bereiken met openbaar vervoer of auto. Parkeren kan in de straat. Je kunt je auto kosteloos parkeren wanneer je jezelf via mij aanmeldt.

Ik werk met jongeren en volwassenen vanaf 18 jaar

selma@roenhorst.nl
Jericholaan 89
3061 HC Rotterdam

Klanten over mij

Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

Alles wat jij mij vertelt en het dossier dat ik over jou bijhoud, is strikt vertrouwelijk en niet bestemd voor derden. De ondersteuners op administratief- en ict-gebied waarmee ik werk, doen dat onder strikte geheimhouding conform de ethische code van het NIP/NVPA/ZKM Vereniging en de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Deze afspraken zijn vastgelegd in schriftelijke documenten en ik volg hierbij het NVPA privacyreglement en in het kader van ZKM onderzoeken tevens het Privacyreglement van de ZKM Vereniging.

Mijn verwerkingsregister AVG kun je hier downloaden. Daarin staat precies hoe ik met vertrouwelijke gegevens omga. Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens neem dan gerust contact met mij op. Komen wij er samen niet uit, dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Klachtenprocedure

Heb je een klacht over mijn functioneren? Dan nodig ik je uit om met mij in gesprek te gaan en samen tot een gezamenlijke oplossing te komen. Ik houd mij aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wil je gebruik maken van een klachtenprocedure, dan ben ik door mijn lidmaatschap van de NVPA en de ZKM Vereniging aangesloten bij de SCAG, een erkende, onafhankelijke geschilleninstantie. Via dit document kun je de klacht bij het NVPA kenbaar maken óf via deze link bij de ZKM Vereniging.