Psychologische begeleiding

Je kunt bij mij terecht als je met vragen zit die om zelfinzicht en reflectie vragen. Je wilt jezelf beter leren kennen zodat je in bepaalde situaties minder snel vastloopt of je energie verliest. Ieder mens staat soms – gewild of ongewild – voor belangrijke beslissingen, fundamentele keuzes of ingrijpende veranderingen. In verschillende levensfasen en omstandigheden. Het is dan belangrijk om inzicht te krijgen in de krachten die je energie geven en de krachten die je energie kosten. De wezenlijke vragen die dán opkomen vragen om zelfkennis.

ZelfKennisMethode

Ik werk graag vanuit de ZelfKennisMethode (ZKM), een heldere en effectieve methode waarbij je grondig en systematisch onderzoekt wie je bent en wat je drijft. Wat je onbewust al over jezelf weet, wordt zichtbaar en helder. Je ontdekt de rode draad in je functioneren en de motieven en emoties die eraan ten grondslag liggen. Wat is belangrijk voor je? Wat motiveert en geeft energie? Wat maakt dat andere situaties energie kosten? Samen met mij onderzoek je deze vragen waardoor je fundamentele veranderingen kunt doormaken.

Losse sessies

Naast de ZKM beschik ik over een combinatie van andere gefundeerde methoden, zoals schematherapie, voice dialogue en focussing (Gendlin), die ik in losse sessies of aanvullend aan de ZKM inzet. Uitgangspunt is altijd een zorgvuldige afstemming op jouw vragen en een ontspannen sfeer van werken aan je persoonlijke ontwikkeling.