De ZKM methode: een afgerond geheel

Het ZKM zelfonderzoek is een afgerond geheel van ruim 10 uur begeleiding verdeeld over 4 sessies gedurende 4 tot 8 weken. Het intakegesprek is vrijblijvend en kosteloos.

Inbegrepen in de prijs van het ZKM zelfonderzoek is het opstellen van de overeenkomst, de voorbereidingstijd van het zelfonderzoek en de kosten van de rapportage.

Na het zelfonderzoek starten de verdiepingsgesprekken. Dit zijn gemiddeld 3 tot 6 gesprekken van 1,5 uur.

Kosten privé

Het ZKM zelfonderzoek: €1274,- vrij van btw.
Verdiepingsgesprekken: €98,- per uur vrij van btw.

Tarieven zijn per 1 januari 2018 verhoogd met de inflatie over 2015 t/m 2018.

Geen vergoeding vanuit de basiszorgverzekering

Mijn werk komt niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de basiszorgverzekering.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering bij psychosociale hulpverlening

Als psycholoog ben ik lid van de beroepsvereniging NVPA (beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten). Deze beroepsvereniging heeft ervoor gezorgd dat sessies psychosociale hulpverlening gedeeltelijk worden vergoed door een aanzienlijk aantal verzekeraars vanuit de aanvullende verzekering. Check van tevoren je polisvoorwaarden. Daar kun je kijken hoeveel jouw verzekeraar eventueel vergoedt.

Werk gerelateerde vragen en klachten

Soms kunnen persoonlijke trajecten overlappen met meer zakelijk georiënteerde vragen, zoals vragen over je functioneren op het werk, loopbaanperspectief, een (dreigende) burn-out of outplacement. Wat betreft de mogelijkheid tot vergoedingen is in deze gevallen overleg met mij wenselijk en in de meeste gevallen ook met de eigen verzekeraar.