Intervisie advocatuur

Intervisie Advocatuur, een belangrijk aspect van mijn dienstverlening binnen het Dialogical Coaching netwerk en als Psycholoog Selma Roenhorst. Als ervaren Psycholoog NIP, registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie en geregistreerd ZKM-coach, ben ik toegewijd aan het ondersteunen van professionals in de juridische wereld. Intervisie is een gestructureerde, collegiale vorm van overleg waarbij professionals uit hetzelfde vakgebied samenkomen om vraagstukken, dilemma’s en uitdagingen te bespreken. Binnen de advocatuur is intervisie een krachtige methode om kennisuitwisseling, persoonlijke groei en professionele ontwikkeling te bevorderen.

Waarom Intervisie in de Advocatuur?

De dynamiek van de juridische wereld vraagt om continue zelfreflectie en bijsturing. Intervisie biedt advocaten de mogelijkheid om in een vertrouwelijke en ondersteunende omgeving te praten over complexe zaken, ethische vraagstukken en professionele ontwikkeling. Door het delen van ervaringen en inzichten kunnen deelnemers nieuwe perspectieven ontdekken en effectievere strategieën ontwikkelen.

Mijn rol in Intervisie Advocatuur

Als lid van het Dialogical Coaching netwerk en erkende opleidingsinstelling door de Orde van Advocaten, faciliteer ik intervisiebijeenkomsten voor juristen. Mijn ervaring als Psycholoog en Coach stelt mij in staat om een veilige omgeving te creëren waarin deelnemers openlijk kunnen spreken over hun uitdagingen en successen. Mijn doel is om bij te dragen aan de professionele groei en het welzijn van advocaten door middel van gestructureerde en waardevolle intervisiesessies.

Neem deel aan Intervisie Advocatuur

Als intervisiegroep advocatuur kun je gebruik maken van mijn begeleiding om beter en meer te profiteren van de collectieve wijsheid en ondersteuning van gelijkgestemde professionals. Samen kunnen we werken aan het versterken van jullie vaardigheden, het aanpakken van specifieke uitdagingen en het bevorderen van een gezonde professionele ontwikkeling.

Optimaliseer je praktijk: Intervisie in de advocatuur bij Selma Roenhorst

Intervisie in de Advocatuur vormt bij Selma Roenhorst een essentieel onderdeel  om juridische professionals te ondersteunen en te begeleiden in hun professionele ontwikkeling. In op maat gemaakte intervisiebijeenkomsten kunnen advocaten ervaringen delen en gezamenlijk werken aan oplossingen aan complexe uitdagingen binnen het juridische vakgebied.

Selma Roenhorst faciliteert intervisie waar zowel ervaren advocaten als nieuwkomers hun kennis delen, inzichten verbreden en waar collectieve groei centraal staat. Intervisie is een plek voor reflectie over ethische vraagstukken maar biedt ook een platform voor openhartige discussies over strategieën in uiteenlopende juridische scenario’s. Wat haar intervisieaanpak onderscheidt, is de aansluiting bij de praktische toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk van advocaten. Door actieve betrokkenheid van deelnemers en het stimuleren van kritisch denken, wordt intervisie een integraal onderdeel van de professionele groei en het succes van elke advocaat.

Selma Roenhorst ondersteunt in het creëren van een omgeving waarin advocaten meer vrijuit kunnen spreken, vertrouwen kunnen opbouwen en waar professionele relaties worden versterkt. Door deel te nemen aan begeleide intervisie investeer je niet alleen in je eigen ontwikkeling, maar draag je ook bij aan het versterken van de organisatie als geheel.

Professionele groei en veerkracht: coaching voor advocaten en juridische professionals