Permanente Educatie (PE)-Punten Intervisie Advocatuur

Als advocaat rust op jou de verplichting om je ieder jaar te wijden aan kennisverrijking en vaardigheidsontwikkeling. Deze verdieping en verbetering vormt de kern van wat bekend staat als Permanente Educatie (PE). In de dynamische wereld van het juridische vakgebied, waar de wetten, regelgeving en juridische precedents constant in beweging zijn, wordt het bijhouden van de nieuwste ontwikkelingen als een cruciaal element gezien om effectief en efficiënt te kunnen blijven opereren.

Intervisie: Samen leren, samen ontwikkelen

Intervisie is een effectieve methode om op een gestructureerde en professionele manier te leren van en met collega’s. Door gezamenlijk casussen te bespreken, ervaringen te delen en feedback te geven, ontstaat een vruchtbare leeromgeving. Selma Roenhorst begeleidt intervisiegroepen binnen de advocatuur, waarbij de focus ligt op persoonlijke en professionele ontwikkeling.

PE-Punten behalen via intervisie

Als erkend Psycholoog NIP en registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie, kan Selma Roenhorst jouw intervisiegroep ondersteunen bij het behalen van PE-punten. De intervisiesessies worden op maat gemaakt, rekening houdend met de specifieke eisen en behoeften van de advocatuur. Door deel te nemen aan intervisie onder leiding van een ervaren professional, kunnen advocaten op een gestructureerde wijze PE-punten verwerven.

Kies voor professionele ondersteuning

In het specifieke domein van PE-punten voor advocaten, biedt Selma Roenhorst een gestructureerde en op maat gemaakte benadering. Ze erkent niet alleen de unieke uitdagingen waarmee advocaten worden geconfronteerd, maar ook de verschillende manieren waarop individuen leren. Dit vertaalt zich in een flexibele aanpak, waarin intervisie wordt aangepast aan de behoeften van de deelnemende advocaten, met als uiteindelijk doel het optimaliseren van de leermogelijkheden en het maximaliseren van de verworven PE-punten.

Het behalen van PE-punten via intervisie onder de begeleiding van Selma Roenhorst is niet alleen een verplichting, maar ook een kans tot empowerment. Het is een investering in de eigen groei en professionaliteit, met tastbare voordelen die verder reiken dan de formele vereisten. Door te kiezen voor deze weg van educatie en samenwerking binnen intervisiegroepen, ben je niet alleen een juridische professional die de laatste ontwikkelingen begrijpt, maar ook een bedreven beoefenaar die gedijt in de uitdagende dynamiek van de hedendaagse juridische arena.

Professionele groei en veerkracht: coaching voor advocaten en juridische professionals