Loopbaanontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling

Soms kom je op een punt dat je je afvraagt wat je precies wil in je werk. Dan doemen vragen op als: past dit werk nog wel bij me? Ben ik tevreden met wat ik doe of merk ik dat ik meer verantwoordelijkheid wil dragen? Zou ik niet liever voor mezelf beginnen of me om laten scholen? Hoe kan ik adequater inspelen op nieuwe kansen in mijn loopbaan? Hoe verhoudt mijn persoonlijke motivatie zich tot de behoeften en eisen van de organisatie? Op welke plek binnen een organisatie kom ik het beste tot mijn recht?

Een loopbaanvraag gaat bijna nooit alleen over je loopbaan. Meestal zit er een vraag onder die al langere tijd eigenlijk niet aan de orde is geweest. Bepaalde terugkerende gedragspatronen, vaste denkwijzen of confronterende ervaringen kunnen groei en ontwikkeling belemmeren. Een coachingstraject volgens de ZelfKennisMethode (ZKM) richt zich juist op die onderliggende vragen en thema’s. Je krijgt inzicht in je kwaliteiten en valkuilen en in de specifieke kwaliteiten die voor jou zinvol zijn om te ontwikkelen. Het traject legt de basis om je te kunnen richten op een nieuwe invulling van werk, professie en leven. Je formuleert een realistisch en passend perspectief waar je geïnspireerd en met motivatie aan kunt werken.

Ontslag en outplacement

Wanneer je om welke reden dan ook afscheid moet nemen van je werk, kan dat een pijnlijk proces zijn. Het kost veel energie om het ontslag te verwerken en te accepteren. Als coach help ik jou bij dit proces. Zodat je weer met positieve energie naar de toekomst gaat kijken en vanuit je kracht kunt gaan solliciteren. Dit is belangrijk voor jou als werknemer, maar heeft ook voordelen voor je werkgever. Als voormalig medewerker kun je positief blijven over je werkgever en je werkgever kan vanuit een goede verstandhouding meedenken over jouw toekomst.
Een coachingstraject volgens de ZelfKennisMethode helpt je ontslag te verwerken. Je reflecteert op situaties uit je werkverleden en formuleert een visie op je toekomstige loopbaan. Je krijgt nieuwe energie om succesvol een andere baan te vinden.

Burn-out, snelle actie essentieel

Als je in een burn-out terecht komt, is snelle actie essentieel. Vaak kom je in een negatieve spiraal waardoor de burn-out zich verdiept en het gevoel van machteloosheid en uitputting zich versterkt.
Rust is onontbeerlijk, maar het is wel belangrijk constructief invulling te geven aan die rust. Ongewild thuis komen te zitten kan soms juist méér stress veroorzaken.

Persoonlijke coaching via de ZelfKennisMethode geeft inzicht. Je ontdekt oorzaken van de burn-out en wat je er zelf mee kunt doen. Je hervindt overzicht en begrijpt de interactie tussen je eigen kwaliteiten en waarden enerzijds en de eisen en wensen van de werkomgeving anderzijds. Op basis daarvan kun je gaan kijken hoe je wilt terugkeren naar je huidige werkplek. Of je gaat vanuit een aangescherpte visie op zoek naar een betere match tussen jezelf en een nieuwe werkomgeving.

ZKM: een wetenschappelijk bewezen methode

De ZelfKennisMethode is gebaseerd op de narratieve psychologie en de door prof. Hubert Hermans ontwikkelde ‘Waarderingstheorie’. De ZelfKennisMethode, oorspronkelijk ZelfKonfrontatieMethode genoemd, is ontwikkeld vanaf midden jaren ’70 aan de Universiteit van Nijmegen. Vele (promotie)onderzoeken hebben de effectiviteit van deze methode wetenschappelijk aangetoond.