De ZKM methode: een afgerond geheel

Het ZKM zelfonderzoek is een afgerond geheel van ruim 10 uur begeleiding verdeeld over 4 sessies gedurende 4 tot 8 weken. Het intakegesprek is vrijblijvend en kosteloos.

Inbegrepen in de prijs van het ZKM zelfonderzoek is het opstellen van de overeenkomst, de voorbereidingstijd van het zelfonderzoek en de kosten van de rapportage.

Na het zelfonderzoek starten de verdiepingsgesprekken. Dit zijn gemiddeld 3 tot 6 gesprekken van 1,5 uur.

Kosten voor bedrijven

Het ZKM zelfonderzoek: €2067,- ex btw.
Verdiepingsgesprekken: €159,- per uur ex btw.

De tarieven zijn per 1 april 2023 aangepast met een inflatiecorrectie over de periode 2018 t/m 2022.

Ontwikkelbudget werkgever

De meeste werkgevers hebben budget beschikbaar voor de opleiding en ontwikkeling van het personeel. Als werknemer kun je hier aanspraak op maken voor coaching, training of opleiding. Vraag je werkgever of hij/zij wil investeren in je groei en employability.

Kosten voor ZZP’ers

Met een jaarinkomen onder de €70.000 euro:
Het ZKM Zelfonderzoek: €1690,- ex btw.
Verdiepingsgesprekken: €130,- per uur ex btw.

De tarieven zijn per 1 april 2023 aangepast met een inflatiecorrectie over de periode 2018 t/m 2022.

Belastingaftrek ondernemers en ZZP’ers

Voor ondernemers en zzp’ers geldt dat coaching aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting, vennootschapbelasting en omzetbelasting. Overleg eerst met je accountant.

Voor de werkgever

De werknemer rapporteert zelf terug aan de werkgever. Als de werkgever of werknemer dat wil, maak ik een verslag over de opgedane inzichten. Deze kosten worden apart geoffreerd. De werknemer heeft als eerste inzage in dit verslag en is altijd gerechtigd om wijzigingen aan te vragen. De inhoud van het persoonlijke traject en het dossier zijn alleen toegankelijk voor de coach en de cliënt zelf. De opdrachtgever – als dat niet de cliënt zelf is – kan daar niet over beschikken.