ZKM, de ZelfKennisMethode

Met de ZelfKennisMethode (ZKM) onderzoek je grondig en systematisch wie je bent. Het wordt dan ook het ZKM zelfonderzoek genoemd. Wat je onbewust over jezelf weet, wordt in een dialoog tussen jou en de psycholoog zichtbaar en helder. Je ontdekt de rode draad in je functioneren en de motieven en emoties die erachter liggen. Wat is belangrijk voor jou, wat motiveert je en geeft je energie? Wat maakt dat andere situaties energie kosten? Dit inzicht helpt je om heldere keuzes te maken en concrete doelen voor jezelf te bepalen.

Klant reacties ZelfKennisMethode

Grondgedachte van de ZKM

In veel zelfhulpboeken heeft men het vaak over ‘het sturen van jezelf’ en ‘zelfmanagement’. Maar wat is nu precies die sturende instantie in jezelf? En hoe doe je dat als je vooral tegenstrijdigheden ervaart?
In de ZKM kunnen tegenstrijdigheden het levensverhaal juist verklaarbaar maken.

Het gaat erom jou je verhaal te laten vertellen en jou te helpen het te (re)construeren. Je zult nieuwe verbanden ontdekken die betekenis geven aan jouw verhaal. Je vindt antwoorden die je in meerdere aspecten van je leven kunt inpassen en voor jou universeel geldig zijn. Door het interpreteren van je verleden, creëer je nieuwe perspectieven voor de toekomst. Door het verwerken van ervaringen tot een verhaal met betekenisvolle samenhang, vind je een houding die dichter bij jezelf ligt waardoor je prettiger en doeltreffender kunt leven en functioneren.

Gelijkwaardigheid

Tijdens het ZKM zelfonderzoek werken we samen vanuit een gelijkwaardige positie. Jij bent de expert op het gebied van je eigen leven en ik ben als psycholoog specialist in de toepassing van de methodiek en help je bij het onderzoek.

Duur ZKM traject

Het ZKM zelfonderzoek is een afgerond geheel van ruim 10 uur begeleiding, verdeeld over 4 sessies in een tijdsbestek van ongeveer 6 tot 8 weken. Na het zelfonderzoek geven verdiepende gesprekken je meer handvatten om verder te werken met de nieuwe inzichten en om ze een plek te geven in nieuwe situaties. Meestal zijn 3 tot 6 vervolggesprekken hiervoor voldoende.

Portret Selma Roenhorst

ZKM: een wetenschappelijk bewezen methode

De ZelfKennisMethode is gebaseerd op de narratieve psychologie en de door prof. Hubert Hermans ontwikkelde ‘Waarderingstheorie’. De ZelfKennisMethode, oorspronkelijk ZelfKonfrontatieMethode genoemd, is ontwikkeld vanaf midden jaren ’70 aan de Universiteit van Nijmegen. Zie ook www.huberthermans.com. Vele (promotie)onderzoeken hebben de effectiviteit van deze methode wetenschappelijk aangetoond.

Bron: Psychologie Magazine

Psychologische begeleiding voor persoonlijke groei en veerkracht